Jakość

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Celem JIT Logistik jest permanentne dążenie do zwiększania jakości oferowanych usług oraz dbanie o konkurencyjną ofertę cenową. Uwzględniamy przy tym relacje społeczne, interesy pracownicze i aspekty środowiska przyrodniczego, tak bardzo ważne w sytuacji prowadzenia działalności spedycyjno-transportowej. W tym celu udoskonalamy nasze praktyki i zasady w obszarach:

  • ochrona środowiska
  • ład organizacyjny
  • prawa człowieka
  • stosunki pracy
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • sprawiedliwe praktyki rynkowe
  • zaangażowanie społeczne
 

„Profesjonalni, szybcy, dokładni. Koordynują i dostarczają towary na czas zgodnie z naszymi wymogami. W tych niełatwych czasach otrzymujemy od JIT Logistik bardzo dobre wsparcie w transportach drogowych oraz lotniczych.”


Długoletni Partner biznesowy

ZAUFANIE I DOŚWIADCZENIE

Troszczymy się o biznes naszych Klientów

300

Zadowolonych
Klientów

Troszczymy się o środowisko

Prowadzenie działalności usługowej w branży TSL o zasięgu globalny to ogromna odpowiedzialność przede wszystkim w kwestii ochrony środowiska. Jako świadomy podmiot realizujący założenia zrównoważonego rozwoju rozpoczęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu ISO 14001 oraz wdrożyliśmy koncepcję uwzględniającą założenia pakietu Fit for 55, w każdym elemencie działalności naszej Organizacji.