Digitalizacja

Digitalizacja jest procesem, który w branży TSL poddawany jest permanentnej innowacji, a samo słowo od kliku lat odmieniane jest przez wszystkie przypadki podczas konferencji, webinarów, spotkań.

JIT Logistik jako organizacja świadoma korzyści wynikających z procesów cyfryzujących analogową pracę, w 2019 roku zdecydowaliśmy się rozpocząć pracę nad własnym systemem operacyjnym (TMS). Od stycznia 2020 mamy przyjemność wykorzystywać w codziennej pracy autorski, skrojony na własne potrzeby system operacyjny. W początkowej fazie program miał podstawowe narzędzia dedykowane wszystkim działom organizacji. Dzisiaj, dwa lata od wprowadzenia i setkach godzin dodatkowych prac dysponujemy w TMS nowymi modułami jak CRM, czy monitoring zleceń tworząc go w pełni kompletnym systemem.

Erogonomiczność, oszczędność, rozwój

Korzyści systemu TMS

Oprócz powszechnie znanych wymiernych korzyści TMS jak zwiększona ergonomiczność pracy, automatyzacja czynności przekładających się na oszczędności finansowe i czasu, własny system operacyjny umożliwił tworzenie kolejnych autorskich narzędzi, niezbędnych do wykonywania codziennych czynności w profesjonalny, szybki i ułatwiony sposób.

Aplikacja JIT for Drivers

System TMS zapewnia nam kompatybilność z systemem wewnętrznym z obszaru visibility. Nasi kierowcy od dwóch lat korzystają z autorskiej aplikacji JIT for Drivers.

Aplikacja umożliwia stałą łączność pomiędzy kierowcą, a dysponentem co przyspiesza komunikację i usprawnia proces obsługi zlecenia. JIT for Drivers zapewnia lokalizowanie auta w trasie w dowolnym momencie przez wszystkie zainteresowane osoby, a za pomocą obligatoryjnych funkcji dostarcza skany dokumentów na każdym etapie realizacja zlecenia transportowego.

Dajemy, to co najważniejsze

 • Komunikacja
 • Dostępność
 • Niezawodność
 • Transparentność
 • Elastyczność
 • Własny system TMS
 • Portal dla Klientów
 • Live-Tracking
 • Podgląd zdarzeń
 • Statystyki
 • Dostęp do dokumentów

Integracja

Nasz system umożliwia również parowanie z zewnętrznymi programami lokalizacyjnymi. Przykładem jest platforma Project44 używana przez wiodących załadowców, dostawców usług logistycznych i przewoźników. Możliwość integracji programów jest kluczową kwestią w tworzeniu spójnego systemu wymiany danych, a tym samym ułatwia zarządzanie informacją przez niezależne podmoty.


 
Integracja programów

Rozwój

Proces digitalizacji w JIT Logistik jest poddawany ciągłym usprawnieniom, uzupełniany przez nowe funkcjonalności na potrzeby wewnętrzne – naszych pracowników, partnerów transportowych jak i zewnętrzne – dedykowane naszym Klientom lub tworzone specjalne na ich potrzeby.